Nasi uczniowie w większości pochodzą z miasta. Wieś jest dla nich często światem wręcz mitycznym, obleczonym w rozliczne, często pejoratywne stereotypy. Tymczasem kontakt z małymi wiejskimi społecznościami Podlasia jest dla miejskich dzieci zaskakujący i wzbogacający. Nasi uczniowei często spotykają się ze strony mieszkańców wsi z niezwykle ciepłym przyjęciem i wielką otwartością. Mogą doświadczyć zupełnie innego niż w mieście stosunku ludzi do przestrzeni, jedzenia, pracy, czasu, czy wiary. Mała skala ułatwia obserwacje zmian spowodowanych przez różne czynniki historyczne i globalizacyjne.

Zobacz również